NOWOŚCI

PROPONUJEMY PAŃSTWU BUDOWNICTWO MODUŁOWE XXI WIEKU

Firma AMG BAU SYSTEM DOMY MODUŁOWE oferuje Państwu prefabrykowane domy drewniane. Nasze domy posiadają najnowsze rozwiązania technologiczne a do produkcji używamy najlepszych materiałów. Zaletą naszych ścian jest to że są wentylowane . Oferowana przez nas budowa ściany umożliwia naturalne oddychanie oraz odprowadzenie pary wodnej z przegród ściany. Na nasze usługi udzielamy 10 letniej gwarancji przy prawidłowym użytkowaniu domu oraz 30 lat na konstrukcję domu.

Oprócz budowania domów drewnianych nie zrezygnowaliśmy z tradycyjnych materiałów budowlanych. Pustaki ceramiczne i silikatowe, pustaki z betonu komórkowego są sprawdzonymi i popularnymi materiałami budowlanymi, o których jakości i zaletach nie musimy nikogo przekonywać. Wykorzystywane są one we wszystkich sektorach budownictwa-od jednorodzinnego przez wielorodzinne do budownictwa przemysłowego.

Nowością, którą proponujemy, jest przeniesienie procesu murowania ścian z placów budów do hali produkcyjnej. W hali, przy użyciu zautomatyzowanych maszyn i wsparciu oprogramowania komputerowego murujemy z dużą dokładnością i precyzją wszelkiego typu ściany. Wykorzystując specjalistyczny transport i dźwig na budowie, w zaledwie kilka godzin murujemy całą kondygnację domu jednorodzinnego.

W trakcie produkcji niwelujemy mostki termiczne co sprawia że nasze domy stają się domami energooszczędnymi

Technologia ta jest znana i z powodzeniem stosowana w krajach Europy Zachodniej.

Wykorzystując tamte doświadczenia i odpowiadając na zapotrzebowania naszego rynku, proponujemy Państwu współpracę w zakresie wznoszenia ścian na Państwa placach budów.

OPIS TECHNOLOGII

W naszej technologii wykorzystujemy powszechnie dostępne materiały budowlane. Jedynym wymogiem jest to, aby materiały te dostosowane były do wznoszenia murów bez spoiny pionowej na tzw. Pióro-wpust. Większość dostępnych na naszym rynku pustaków taką możliwość zapewnia.

Projekt każdego budynku jest przez nas dostosowywany do wykorzystania naszej technologii. Ściany murowane są przy wykorzystaniu maszyn, które samodzielnie nanoszą zaprawę i układają pustaki. Oprogramowanie komputerowe maszyny zapewnia odpowiednie warstwy, długość i wymiar spoin oraz steruje precyzyjnym układaniem pustaków. Ściany murowane są w pozycji pionowej z otworami okiennymi i drzwiowymi. Montowane są w nich nadproża i belki wieńczące. Ściany posiadają dodatkowe zbrojenie, które wzmacnia całość elementu i pozwala na transport i montaż ściany na budowie. Każda ściana murowana jest zgodnie z indywidualnym projektem i życzeniem inwestora.

Na budowie poszczególne elementy ustawiane są na właściwej dla użytych pustaków zaprawie murarskiej. Łączone są ze sobą za pomocą zbrojeń pętelkowych i drutów zbrojeniowych, a szczeliny pomiędzy nimi wypełniane są tą samą zaprawą. Do momentu wyschnięcia zaprawy, ściany podpierane są odpowiednimi podporami.

W naszej technologii wykorzystujemy powszechnie dostępne materiały budowlane. Jedynym wymogiem jest to, aby materiały te dostosowane były do wznoszenia murów bez spoiny pionowej na tzw. Pióro-wpust. Większość dostępnych na naszym rynku pustaków taką możliwość zapewnia.

Projekt każdego budynku jest przez nas dostosowywany do wykorzystania naszej technologii. Ściany murowane są przy wykorzystaniu maszyn, które samodzielnie nanoszą zaprawę i układają pustaki. Oprogramowanie komputerowe maszyny zapewnia odpowiednie warstwy, długość i wymiar spoin oraz steruje precyzyjnym układaniem pustaków. Ściany murowane są w pozycji pionowej z otworami okiennymi i drzwiowymi. Montowane są w nich nadproża i belki wieńczące. Ściany posiadają dodatkowe zbrojenie, które wzmacnia całość elementu i pozwala na transport i montaż ściany na budowie. Każda ściana murowana jest zgodnie z indywidualnym projektem i życzeniem inwestora.

Na budowie poszczególne elementy ustawiane są na właściwej dla użytych pustaków zaprawie murarskiej. Łączone są ze sobą za pomocą zbrojeń pętelkowych i drutów zbrojeniowych, a szczeliny pomiędzy nimi wypełniane są tą samą zaprawą. Do momentu wyschnięcia zaprawy, ściany podpierane są odpowiednimi podporami.

EFEKTYWNOŚĆ

Ekonomiczny i racjonalny proces budowania jest celem wszystkich jego uczestników. Wymagania rynku aby budować szybciej i taniej przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości zostają spełnione dzięki zastosowaniu proponowanej przez nas technologii.

Gotowe modułowe ściany, które murujemy na hali odznaczają się wysoką jakością i dokładnością na jaką tylko pozwala użyty materiał. Dzięki użyciu oprogramowania komputerowego, poszczególne ściany są dokładnie dopasowane do projektu budowlanego, a jej parametry spełniają wysokie wymagania jakościowe. Otwory okienne i drzwiowe wykonane są z ogromną precyzją, dzięki czemu, nie ma potem problemów z montażem stolarki budowlanej. Otwory okienne są przygotowane do ciepłego montażu okien.

Pojawiające się czasami niezgodności w projekcie budowlanym zostają wykryte i poprawione już na etapie przygotowywania ścian do produkcji. Zastosowanie gotowych modułowych ścian murowanych pozwala na znaczące skrócenie czasu budowy i zmniejszenie zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę murarzy i eliminacją do minimum możliwych do popełnienia w tradycyjnej technologii wznoszenia murów ludzkich błędów.

ELASTYCZNOŚĆ

Modułowe ściany murowane na hali można wykorzystywać we wszystkich sektorach budownictwa. Murujemy z nich ściany nośne i działowe, ściany piwniczne jak również wypełniające konstrukcje szkieletowe.

Modułowe ściany te pozwalają nadal na pełną architektoniczną swobodę projektowania i realizację swoich budowlanych pomysłów i wizji.

Murowanie pod dachem sprawia, że cały proces wznoszenia murów może być całkowicie niezależny od panujących warunków atmosferycznych, a montaż na budowie można precyzyjnie zaplanować z dokładnością do jednej godziny.

ZALETY

Każda zaprojektowana przez nas modułowa ściana to synonim jakości i precyzji.

Zastosowanie gotowych ścian murowanych pozwala na:

Znaczące skrócenie procesu wznoszenia murów na budowie, tym samym skrócenie czasu trwania całej budowy, dające znaczące oszczędności w kosztach prowadzenie i utrzymania placu budowy.

Wydłużenie sezonu budowlanego o kilka miesięcy.

Wyeliminowanie możliwych do popełnienia błędów lub niedokładności w tradycyjnym sposobie murowania ścian na budowie.

Ograniczenie do minimum nakładu ludzkiej pracy na wymurowanie ścian.

Uniezależnienie się od warunków pogodowych, a tym samym wyeliminowanie nieplanowanych przerw ze względu na pogodę lub absencję pracowników.

Dodatkowe zastosowanie dachów i stropów prefabrykowanych pozwala na ekstremalnie krótki czas prowadzenia robót surowych. Montaż domu jednorodzinnego o powierzchni 200 m/2 trwa zwykle od 7 do 14 dni w zależności od skomplikowania konstrukcji dachowej.

Dokładne i terminowe zaplanowanie całego procesu budowy.

Utrzymanie budżetu budowy w zaplanowanych kwotach.

Utrzymanie placu budowy w nienagannym porządku i ograniczenie do minimum jakichkolwiek odpadów lub strat materiałów związanych ze wznoszeniem ścian.

BUDUJĄC Z NAMI MODUŁOWE ENERGOOSZCZĘDNE DOMY ZYSKUJESZ…

Czas, jakość wykorzystanych materiałów i usług oraz koszty poszczególnych etapów budowy to chyba najważniejsze czynniki wpływające na łączny koszt budowy domu jednorodzinnego.
Każdy z tych czynników z osobna ma ogromny wpływ na finalny rezultat, a łącznie decydują o powodzeniu i wartości każdej inwestycji. Czynniki te są zawsze analizowane zarówno przez inwestorów, jak i firmy realizujące poszczególne budowy.

Zastosowanie ścian murowanych na hali jest odpowiedzią na większość bolączek każdego procesu inwestycyjnego, jak i ich najlepszym rozwiązaniem. Montaż ścian wymurowanych na hali, na placu budowy domu jednorodzinnego odbywa się zaledwie w ciągu kilku godzin. Wykorzystanie w procesie budowy stropów filigranowych lub strunobetonowych pozwoli inwestorowi na ukończenie kondygnacji budynku w ciągu tego samego dnia.

Oferowane przez nas jakość wykonania ścian, stosowane pustaki i zaprawy renomowanych producentów gwarantują zachowanie najwyższej jakości ścian, która zostaje w późniejszym terminie doceniona i potwierdzona w czasie tynkowania oraz montażu stolarki budowlanej.

Nie spotkacie się Państwo z koniecznością nakładania grubych warstw tynku lub problemów związanych z dostosowaniem otworów okiennych i drzwiowych do wymiarów zamówionych okien i drzwi.

Dzięki zastosowaniu naszych ścian, obniżycie Państwo koszty budowy domu, skrócicie czas jego wznoszenia, całkowicie pozbędziecie się problemu strat w materiałach budowlanych i konieczności usuwania odpadów pustaków i zapraw oraz utrzymacie swój plac budowy w nienagannym porządku. Oferujemy Państwu system budowania, dzięki któremu jesteście w stanie wybudować swój dom w technologii modułowej murowanej w zaledwie kilkanaście dni.

OFEROWANY MODUŁOWY STAN SUROWY OTWARTY OBEJMUJE:

Budowa płyty fundamentowej obejmuje:

  • wykonanie warstwy izolacyjnej antykapilarnej pod płytą,
  • płytę podłogową wykonaną z żelbetu zgodnie z obliczeniami statycznymi, lub tradycyjne fundamenty
  • położenie uszczelnienia z folii PE na górnej stronie płyty podłogowej.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne,

Wykonane z prefabrykowanych ścian gotowych z Gazobetonu  24 cm (ściany zewnętrzne) lub 18 cm wewnętrzne nośne i 12 cm wewnętrzne działowe zgodnie z obliczeniami statycznymi i planem. ( możliwość zamontowania styropianu  wraz z okładziną klinkierową oraz  okien na hali w systemie ciepłego montażu optymalnie tynk wewnętrzny gipsowy całe ściany są zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi )

Stropy kondygnacyjne.

Wykonywane jako żelbet z prefabrykowanych części stropu, których górna strona po położeniu jest przykrywana betonem na miejscu budowy. Grubość całkowita oraz zbrojenie są wykonywane według obliczeń statycznych, lub strop strunobetonowy zamontowany zgodnie z obliczeniami statycznymi.

Konstrukcja dachu i stropu.

Konstrukcja dachu prefabrykowana jest wykonana zgodnie ze statyką w drewnie masywnym montaż konstrukcji dachu 2 spadowego o pow 150m/2 w ciągu 2 dni